"เสนาเกมส์" 2561 คณะสีใดได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬา-กรีฑา

1,751 votes
คณะอุเบกขา (สีแสด)
 
35% / 609 votes
คณะเมตตา (สีแดง)
 
24% / 428 votes
คณะมุทิตา (สีชมพู)
 
18% / 307 votes
คณะกรุณา (สีเหลือง)
 
11% / 201 votes
คณะสุญญตา (สีฟ้า)
 
12% / 206 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!