The Best Program of Akomapa 89.3FM for the year 2018 is??

139 votes
Anotewa - Ammamere
 
33% / 46 votes
Anenado - Biribi Wo Wiase
 
31% / 43 votes
Nana Gyan - Mid Morning Show
 
10% / 14 votes
Osei Tutu - Live Worship
 
5% / 7 votes
Nsoroma - Amansan Bete Wonka
 
5% / 7 votes
Iron Kay - Morning Show
 
4% / 5 votes
Iron Kay - Masem
 
4% / 5 votes
Akomapa Local News
 
3% / 4 votes
Agyapasei - Wo Gyidi Ne Sen
 
3% / 4 votes
Ammanone Komfo - Sports Show
 
3% / 4 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!