Bạn sẽ lấy 1 gói khăn giấy nhỏ free mỗi ngày nếu chỉ bằng mã code Zalo/Wechat?

2 votes
Dĩ nhiên lấy nếu tiện
 
100% / 2 votes
Tôi không cần
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!