survey lang: kung tatlo lang ang ipin mo...gusto mo ba kumpol o kalat?!EHEHEHE