Aká cena je pre Vás prijateľná? Za hodinu masáže doma by som dal/a ...