KHẢO SÁT : CÂU NÓI ẤN TƯỢNG LÀM NÊN TÊN TUỔI CÁC SOÁI CA