Który z okresów gry Wojciecha Górskiego uznał(a) byś za piłkarsko najbardziej udany?