Dijaki katere šole so vas s svojimi mnenji in razmišljanji bolj prepričali?