TWIO 2 : EP.12 | MC KING VS DARKFACE

81,367 votes

MC KING
 
39% / 31,627 votes
DARKFACE
 
61% / 49,740 votes
Tags: