Da su ovoga momenta izbori za koga bi ste glasali od kandidiranih za nacelnika?