Nụ Cười Nữ Vương

1,219 votes

Cảm ơn bạn đã quan tâm chương trình. Bình chọn đã kết thúc, kết quả sẽ được công bố sớm tại Fânpge Queen Smile

Ảnh dự thi 9: Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Sinh ngày: 06/10/1993, Nghề nghiệp: công nhân Điện Lực
 
58% / 707 votes
Ảnh dự thi 8: Họ và tên: Lê Cẩm Vân, Sinh năm: 1986, Công việc: Nhân viên văn phòng
 
20% / 241 votes
Ảnh dự thi 7: Họ và tên: Bùi Thị Mến, Sinh năm: 1990, Công việc: Kinh doanh cá thể
 
17% / 208 votes
Ảnh dự thi 6: Họ và tên: Văn Ánh Ngọc, Sinh ngày: 16/11/1992, Công việc: Nhân viên ngân hàng
 
3% / 41 votes
Ảnh dự thi 11: Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Xuân, Sinh năm: 1991, Nghề nghiệp: Make up artist
 
1% / 14 votes
Ảnh dự thi 1: Họ và tên: Kiều Thu Trang, Sinh ngày: 14/02/1999, Nghề nghiệp: Kế toán
 
0% / 1 vote
Ảnh dự thi 2: Họ và tên: Dương Hà Mi, Sinh ngày: 26/03/1992, Nghề nghiệp: Tiếp viên hàng không
 
0% / 1 vote
Ảnh dự thi 3: Họ và tên: Lê Linh Nhân, Sinh ngày: 16/01/1993, Nghề nghiệp: Tự do
 
0% / 0 votes
Ảnh dự thi 4: Họ và tên: Nông Thiên An
 
0% / 2 votes
Ảnh dự thi 5: Họ và tên: Phạm Thị Kim Hai
 
0% / 1 vote
Ảnh dự thi 10: Họ và tên: Vũ Thị Hoà, Sinh năm: 1992, Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
 
0% / 1 vote