இதில் உங்கள் பார்வையில் சிறந்த அரசியல் கட்சி எது??

1,303 votes
காங்கிரஸ்
 
1% / 15 votes
பா.ஜ.க
 
7% / 90 votes
CPI & CPI(M)
 
1% / 10 votes
தி.மு.க
 
3% / 34 votes
அ.தி.மு.க
 
5% / 70 votes
தே.மு.தி.க
 
2% / 27 votes
பா.ம.க
 
55% / 715 votes
ம.தி.மு.க
 
26% / 342 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!