Sang-ayon ka ba na ipagpaliban ang medyor na pagsusulit para sa Midterm?

1,254 votes
Oo
 
78% / 984 votes
Hindi
 
21% / 262 votes
Iba pa: itala
 
1% / 8 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!