คุณต้องการ Vote ให้ทีม Cover Dance ทีมใดเป็นขวัญใจมหาชน

1,847 votes
ทีม C1 W.K.U. Dance (โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์)
 
3% / 54 votes
ทีม C2 PK Team (โรงเรียนปากกรานพิทยา)
 
0% / 4 votes
ทีม C3 PKP School (โรงเรียนปากกรานพิทยา)
 
2% / 31 votes
ทีม C4 PNBC (วิทยาลัยอาชีวศึกษา)
 
5% / 96 votes
ทีม C5 โรงเรียนวัดดาวคะนอง
 
25% / 460 votes
ทีม C6 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1
 
28% / 510 votes
ทีม C7 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 2
 
4% / 79 votes
ทีม C8 21 Million (มหาภาคการแสดง)
 
33% / 613 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!