เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จัดการประกวดกลอนไฮกุ หัวข้

917 votes

「 なつ、あつい ひまわりさいた あれ!すいか」โดย รณิดา บริบูรณ์ภัทรกุล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระอุปถัมภ์
 
5% / 44 votes
「こいのぼり あおそらおよぐ ゆれている」โดย ณัฎสุดา ระวีไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา
 
20% / 182 votes
「すしうどん ラーメンカレー ワーうまい」โดย รัตติยา ยั่วยาน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระอุปถัมภ์
 
2% / 15 votes
「ながれぼし タイまでとどけ なつのよる」โดย ณัฐกานต์ สุวรรณบุตรวิภา โรงเรียนศรีราชา
 
27% / 244 votes
「さくらさく こどもとおとな しあわせよ」โดย ปวีณ์กร บุญเศษ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระอุปถัมภ์
 
1% / 8 votes
「すむみずに うつるやまぎわ あおみどり」โดย ศศิภรณ์ แก้ววิจิตร โรงเรียนศรีราชา
 
2% / 20 votes
「だるまさん ゆめをかなえる いいですよ」โดย รัชนก โล่ห์เงิน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระอุปถัมภ์
 
0% / 3 votes
「すしうまい かたやぶりあじ わさびから」โดย นวพร คงดี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระอุปถัมภ์
 
0% / 3 votes
「とりとんで きのにおいした むらのなつ」โดย วิสสุตา เอี่ยมแสงจันทร์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 
34% / 313 votes
「ペコペコよ ラーメンたべる おいしいね」โดย ศศิพรรณ ดวงมาลา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระอุปถัมภ์
 
9% / 85 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!