'அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் யார்?' தேர்தல் 2014

43,696 votes
அஜித்
 
45% / 19,561 votes
ஆர்யா
 
0% / 47 votes
தனுஷ்
 
1% / 337 votes
ஜீவா
 
0% / 40 votes
சிம்பு
 
1% / 359 votes
சூர்யா
 
1% / 509 votes
விஜய்
 
50% / 21,891 votes
விக்ரம்
 
1% / 250 votes
இவர்களில் யாரும் இல்லை
 
2% / 702 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!