Парк зуны хугацаанд шөнө 03:00 цаг хүртэл ажилладаг болчихвол та үйлчлүүлэх үү?

389 votes
Тийм
 
91% / 354 votes
Үгүй
 
5% / 20 votes
Мэдэхгүй
 
4% / 15 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!