FX Awards : Best Rising Female Artist

11,416 votes
Kenza Morsli
 
44% / 4,977 votes
Ibtissam Tiskat
 
43% / 4,938 votes
Ghada Jreidi
 
8% / 910 votes
Doaa El Sebaii
 
2% / 245 votes
Lea Makhoul
 
1% / 134 votes
Shereen Yehia
 
1% / 151 votes
Manal Moussa
 
0% / 21 votes
Rita Sleiman
 
0% / 28 votes
Maria Sarkis
 
0% / 12 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!