คุณชอบนักเตะคนไหนของ The Loser 2015 [The Loser Popular Vote Player 2015]

79 votes
1.I’tae Crazilas
 
0% / 0 votes
4.J.Kimhakul
 
5% / 4 votes
7.BONZ
 
23% / 18 votes
8.S.CHATCHAI
 
0% / 0 votes
9.SUDKET
 
13% / 10 votes
13.Korn
 
0% / 0 votes
14.I-TONG BA
 
0% / 0 votes
15.Pawat
 
1% / 1 vote
16.P.Benz
 
1% / 1 vote
18.S.Khundeth
 
29% / 23 votes
20.Funky
 
0% / 0 votes
21.Tonn.W
 
1% / 1 vote
22.ROKUNG
 
25% / 20 votes
23.Greatoo
 
1% / 1 vote
24.R.Boonjakslip
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!