ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਚੋਣ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

4,536 votes
1.ਹਾਂ
 
73% / 3,294 votes
2 ਨਹੀ..ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 
26% / 1,176 votes
3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ
 
1% / 66 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!