คุณคิดว่าสมาชิก ทีมไหน ทำงานเป็นทีมมากที่สุด

84 votes
PL 6
 
61% / 51 votes
PL 12
 
13% / 11 votes
PL 4
 
7% / 6 votes
PL 8
 
6% / 5 votes
PL 2
 
5% / 4 votes
PL 5
 
2% / 2 votes
PL 11
 
2% / 2 votes
PL 13
 
2% / 2 votes
PL 1
 
1% / 1 vote
PL 3
 
0% / 0 votes
PL 7
 
0% / 0 votes
PL 9
 
0% / 0 votes
PL 10
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!