การทำกัญชาให้ถุกกฏหมาย แนวทางไหนที่คุณคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุด !!???

71 votes
ควบคุมกัญชาด้วยกฏหมายเดียวกับเหล้า
 
25% / 18 votes
ปรับแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดจากวิธีห้ามเป็นควบคุม
 
24% / 17 votes
อนุญาตให้ใช้เพื่อการผ่อนคลาย
 
21% / 15 votes
ผลัดดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ
 
14% / 10 votes
อนุญาติให้ใช้กัญชาทางการแพทย์
 
11% / 8 votes
ควบคุมกัญชาด้วยกฏหมายเดียวกับเหล้า อนุญาติให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ ปรับแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดจากวิธีห้ามเป็นควบคุม ผลัดดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ อนุญาตให้ใช้เพื่อการผ่อนคลาย
 
1% / 1 vote
พรรคการเมืองสนับสนุน
 
1% / 1 vote
ประชาชนและคนรอบข้างยอมรับ
 
1% / 1 vote


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!