Shvercerat Viti 2015?

96 votes
Mirë
 
11% / 11 votes
Shum mirë
 
64% / 61 votes
Mundet më mirë
 
23% / 22 votes
Keq
 
1% / 1 vote
Shumë keqë
 
1% / 1 vote


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!