คุณต้องการเช่ารถ TATA NONO 2016 ในราคา 300 บาทต่อวัน หรือ 4,500 บาทต่อเดือน หรือไม่ค๊ะ ?

62 votes
Yes - ใช่ต้องการเช่า
 
98% / 61 votes
No - ไม่เช่าจะไปซื้อเอง
 
2% / 1 vote
No - ไม่ค่าเช่าแพงเกินไป
 
0% / 0 votes
No - ไม่รถเล็กเกินไป
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!