Ποιές ομάδες θα είναι αυτές που θα περάσουν στους 4 του CL?

10 votes
Barcelona
 
20% / 2 votes
Real Madrid
 
20% / 2 votes
Atletico Madrid
 
10% / 1 vote
Manchester City
 
10% / 1 vote
Wolfsburg
 
0% / 0 votes
Paris
 
20% / 2 votes
Benfica
 
0% / 0 votes
Bayern
 
20% / 2 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!