តោះសាកល្បងទោះទាយលទ្ធផលការប្រកួតរវាងក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United និងក្លឹបមេឃខៀវ Manchester City ទាំងអស់គ្នា

2 votes
Manchester United ឈ្នះ
 
100% / 2 votes
Manchester City ឈ្នះ
 
0% / 0 votes
ក្លឹបទាំងពីរស្មើគ្នា
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!