Արդյո՞ք Ձեր բիզնեսի կայքում կամ դրանից դուրս վարում եք բլոգ՝ Ձեր բիզնեսի ուղղվածությամբ:

15 votes
Այո, ունեմ և վարում եմ
 
20% / 3 votes
Այո, ունեմ, բայց հաճախ չեմ թարմացնում
 
7% / 1 vote
Ոչ, բայց վատ չէր լինի
 
73% / 11 votes
Ոչ, չեմ էլ ցանկանում
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!