Do tju pelqente te kishit nje muze te detarise ne Shqiperi? A do te ishte terheqese per ju nese ky muze do te ishte interaktiv? A do ishte e vecante per ty te provoje lundrimin dhe jetesen ne anije?

118 votes

PO. Do me pelqente. Eshte interesante.
 
98% / 116 votes
NDOFTA. Nuk kam ndonje interes te vecante.
 
2% / 2 votes
JO. Nuk kam asnje interes per te.
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!