ผู้อ่านที่น่ารัก อายุเท่าไรกันบ้าง

25 votes
15-18 ปี
 
40% / 10 votes
22-25 ปี
 
20% / 5 votes
ต่ำกว่า 15 ปี
 
16% / 4 votes
19-22 ปี
 
16% / 4 votes
มากว่า 25 ปี
 
8% / 2 votes
ไม่บอกได้ไหมอ่ะ (ไม่ได้ค่ะ)
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!