अन्य देशको राष्ट्र प्रमुखले हाम्रो देशको भ्रमण गर्दा सरकारी काम ठप्प गराउने सरकारी निर्णयलाई तपाईं के भन्नू हुन्छ???

0 votes
ठिक कै हो ।
 
0% / 0 votes
गलत हो ।
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!