இம்முறை கல்குடா தொகுதியில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸில் மாகாண சபை தேர்தலில் களமிறக்கப்படும் வேட்பாளர் உங்கள் தெரிவு எதுவாக அமையும்.

138 votes
01.ADP றியாஸ்
 
13% / 18 votes
02.சேகுஅலி சேர்
 
3% / 4 votes
03.அன்வர் நெளசாத்
 
25% / 35 votes
04.இஸ்மாயில் ஹாஜி
 
3% / 4 votes
05.சாட்டோ மன்ஷுர்
 
52% / 72 votes
06.ஹமீட் Charman
 
4% / 5 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!