हिजो महाकालीमा भएको दुर्घतनाको कारण के होला?

0 votes
१. चालकको लापर्वाही
 
0% / 0 votes
२. सडक बिभागको कम्जोरी ( गाडीको चाप अनुसार बातोको चौउदाइ कम हुनु)
 
0% / 0 votes
३. हप्तै पिछे दुर्घतना भयेपनी नगरपालिकाको बेवास्ता
 
0% / 0 votes
४. पीडितको आफ्नै दोस
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!