இம்முறை நிந்தவூர் பிரதேச சபையை கைப்பற்ற போகும் கட்சிக்கான உங்கள் வாக்கு ?

47 votes
ACMC-முஸ்லிம் கூட்டமைப்பு
 
62% / 29 votes
UNP- முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
 
26% / 12 votes
SLFP- ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சி
 
6% / 3 votes
வேறு கட்சிகள்
 
6% / 3 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!