Wat is jou opinie oor die bedryfsure van die biblioteek? | What is your opinion about the working hours of the library?

48 votes
Die Biblioteek moet langer bedryfsure implementeer (Bv tot Middernag) | The library should adopt longer trading hours (Ex. Until Midnight)
 
40% / 19 votes
Die biblioteek moet langer bedryf word en ek is bereid om deeltyds daar te werk | The library should implement longer trading hours and I'm willing to work there part-time
 
31% / 15 votes
Die Biblioteek moet 24 uur 'n dag bedryf word | The library should be operational 24 hours a day
 
27% / 13 votes
Ek is tevrede met die bedryfsure van die biblioteek soos dit tans is | I am satisfied with the current trading hours of the library
 
2% / 1 vote


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!