Според вас, каква е основната причина много хора да не спортуват редовно?

20 votes
липса на време
 
5% / 1 vote
липса на средства
 
0% / 0 votes
липса на спортна култура
 
45% / 9 votes
мързел
 
45% / 9 votes
лоша или недостъпна спортна база
 
0% / 0 votes
непрофесионално отношение от страна на спортни центрове и клубове
 
0% / 0 votes
непрофесионално отношение от страна на инструктори и треньори
 
5% / 1 vote


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!