పినపాక అసెంబ్లీ టిక్కెట్ పాయం వెంకటేశ్వర్లు కి కేటాయించడాన్ని మీరు సమర్దిస్తున్నారా?

55 votes
అవును
 
22% / 12 votes
కాదు
 
78% / 43 votes
తెలియదు
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!