MARILENYO, KILALA NYO NA ANG INYONG KANDIDATO. KANINO NYO IPAGKAKATIWALA ANG IYONG SAGRADONG BOTO?

2 votes
SANTOS, ANDRE FABIAN D. "SUPERVICE"
 
100% / 2 votes
MONTAOS, RUPERTO JR. "JUN-JM"
 
0% / 0 votes
SILVESTRE, RICARDO M. "KAP. RICKY"
 
0% / 0 votes
SY-FLORES, JEMINA M. "MINA"
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!