როგორ შეაფასებთ ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას (გამგეობა, მუნიციპალიტეტი, მაჟორიტარის ბიურო)

3 votes
დადებითად
 
100% / 3 votes
უარყოფითად
 
0% / 0 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!