Ψήφισε ποιός θέλεις να είναι ο special guest referee του main event για τον τίτλο ZMAK championship Σπύρο Λούης (c) vs Μιχαήλ-Άγγελος στο ZMAKDOΜΕ 28;

53 votes

Απόλλωνας
 
19% / 10 votes
Γεδεών
 
51% / 27 votes
Δήμος Playstation
 
9% / 5 votes
Μήτσος Μπιουκάνος
 
21% / 11 votes


Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!