Które z dodatkowych atrakcji, Twoim zdaniem, warto powtórzyć w trakcie ogólnopolskich finałów WCG w 2011 roku?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!