survey lang: kung tatlo lang ang ipin mo...gusto mo ba kumpol o kalat?!EHEHEHEClick here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!