Aká cena je pre Vás prijateľná? Za hodinu masáže doma by som dal/a ...Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!