Mời các bạn độc giả vote cho "10 Sự kiện nổi bật trên thế giới năm 2009"Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!