האם ממשלת נתניהו עשתה הכל כדי לשחרר את שליט?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!