به نظر شما کدوم دو بازیگر به عنوان زوج هنری در کلّ تاریخ سینمای ایران بهتر نقش آفرینی کرده اند؟Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!