คุณต้องการให้ Apple ปรับตัวอักษรบนคีบอร์ดภาษาไทยใน iOS 7 หรือไม่?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!