Aký máte názor na riešenie problému nezodpovedných rodičov, ktorí odmietajú dôležitú liečbu svojich detí a riadia sa názormi liečiteľov, alternatívnou medicínou, resp. neliečia dieťa vôbec?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!