Który z okresów gry Wojciecha Górskiego uznał(a) byś za piłkarsko najbardziej udany?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!