Θα θέλατε να συμμετέχετε σε ένα tournamet 1v1 στο league of legends?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!