Sunteţi de acord cu amplasarea magazinului LIDL (chiar şi cu spatele) lângă Biserica Ortodoxă?Click here to share poll on specific pages, user profiles or purchase votes!